Bireysel emeklilik getiri hesaplama

Bireysel emeklilik hesaplama işlemleri, bireysel emeklilik sistemi’ne dahil olmak isteyen kişilerin muhtemel birikimlerini hesaplaması için sigorta şirketleri tarafından yapılmaktadır.

BES’e dahil olmak isteyen kişiler, bireysel emeklilik hesaplama işlemleri sayesinde birikimlerinin ne kadar olduğunu öğrenebilirler. Bireysel Emeklilik hesaplama ile emeklilik şirketinizin size sunduğu bireysel emeklilik planlarına özel hesaplama tablolarını ve programlarını inceleyebilirsiniz.

Hesaplama işlemi, muhtemel bir birikim analizi yapar. İşlemlerin garanti olmadığını ve sonuca yakın değerler sunacağını belirtmekte fayda var, buna rağmen bireysel emeklilik hesaplama programları, genelde güvenilir sonuç almanızı sağlayacaktır. Hesaplama programlarının sunacağı bilgiler sonuca en yakın değerler olarak nitelendirilebilir.

Bireysel emeklilik hesaplama programları nasıl çalışır?

Programlar, genelde ortak bir işleyiş mantığı ile çalışır. Hesaplama programı, genelde öncelikli olarak bireysel emeklilik sistemine ne kadar ödeme yapmak istediğinizi sorar. Aylık veya sözleşmede belirlenen döneme göre dönemlik ödemeleriniz önemlidir. Hesaplamanın tam olarak yapılması için mutlaka ödemelerinizi belirtmelisiniz çünkü belirtmeden bireysel emeklilik hesaplama işlemi yapılamaz.

Hesaplama programları, yaşınızı da soracaktır çünkü yaş bilgisi de hesaplama içerisinde önemli bir değerdir. Program, bazı değerleri seçili olarak bırakabilir, genellikle sabit değerlerde böyle bir durum oluşabilir. Emeklilik yaşı, vergi avantaj oranı gibi veriler, genelde bireysel emeklilik hesaplama programı tarafından önceden seçilmektedir. Bireysel emeklilik hesaplama programlarının güncel olması bu açıdan çok önemlidir. Örneğin; bir bireysel emeklilik hesaplama programında vergi avantaj oranı %20 ise devlet daha sonra bu oranı değiştirip %22,5 yapmış olabilir, bu durumda eğer program güncel değilse sizi yanıltıcı bilgilerle karşılaşabilirsiniz.

Bazı hesaplama programlarında ise vergi oranı ve emeklilik yaşı gibi verileri sizin seçmeniz istenebilir. Bu konuya da dikkat edin, aksi takdirde hesaplamanızda farklı değerlerle karşılaşabilirsiniz.

Hesaplama işlemi program tarafından otomatik yapılır ve programın türüne göre rakamsal ifadelerle veya grafikle de belirlenebilir. Grafikle belirtilen bireysel emeklilik hesaplama sonuçları sizin için daha açıklayıcı olacaktır. Böylece hesaplama kapsamında göze çarpan değerleri daha kolay kavrayabilirsiniz.

Muhtemel Birikim Analizi Örneği

26 yaşında bir katılımcı, aylık 100 TL katkı payı öderse; yıllık %5 katkı payı artışı, %2 yönetim gideri kesintisi kesintisi ve yıllık %2 reel getiri ile 56 yaşında emekliliğe hak kazandığında 133.666 TL muhtemel birikime ulaşacaktır; emekli olarak sistemden ayrılması durumunda eline geçecek muhtemel tutar 132.290 TL olacaktır. Bu katılımcı emekliliğe hak kazandığında devlet katkısının muhtemel birikim tutarına etkisi 27.061 TL olacaktır.

En az üç yıl sistemde kalanlar Devlet katkısı ve varsa getirilerinin yüzde onbeşine, en az altı yıl sistemde kalanlar Devlet katkısı ve varsa getirilerinin yüzde otuzbeşine, en az on yıl sistemde kalanlar Devlet katkısı ve varsa getirilerinin yüzde altmışına hak kazanır. Bireysel emeklilik sisteminden emeklilik hakkı kazananlar ile bu sistemden vefat veya malûliyet nedeniyle ayrılanlar Devlet katkısı ve varsa getirilerinin tamamına hak kazanır. Devlet katkısı ve getirilerinden hak kazanılan tutarlar sistemden ayrılma veya emeklilik durumunda katılımcıya ödenir.

Kaynak: EGM ( Emeklilik Gözetim Merkezi )

Hesaplama Programlarına ulaşmak için Sigorta Şirketleri web sitelerini ziyaret edebilirsiniz.