Bireysel emeklilik sisteminden ayrılma koşulları nelerdir?

Emeklilik sözleşme süresi içinde katılımcı herhangi bir anda veya sürekli işgöremezlik durumunun ortaya çıkması halinde bireysel emeklilik sisteminden birikimlerini alarak ayrılabilir.

Katılımcının ayrılma talebinde bulunması halinde bireysel emeklilik hesabındaki birikimler emeklilik sözleşmesi hükümlerine göre ödenir.

Katılımcının sürekli işgöremezlik hali nedeniyle sistemden ayrılma talebinde bulunabilmesi için katılımcının bağlı olduğu sosyal güvenlik kuruluşu mevzuatına göre sürekli iş göremezlik gelirine hak kazanmış olması gerekir.

Katılımcının Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı olmaması halinde, sürekli işgöremezlik halinin resmi sağlık kuruluşları tarafından verilecek bir rapor ile tespiti gerekir.

“Sürekli işgöremezlik nedeniyle sistemden ayrılma” hakkı kazanılması Sosyal Güvenlik Kurumunun eski Sosyal Sigortalar Kurumuna tabi isteğe bağlı sigortalılar için uyguladığı esaslara tabidir.

Katılımcının ölümü halinde ise varsa lehdarı veya kanuni mirasçıları, katılımcının bireysel emeklilik hesabındaki birikimlerinin ödenmesini talep edebilir.

Bireysel emeklilik isteminden kendi isteğiyle emeklilik hakkı kazanmadan ayrılmak isteyen katılımcıya yapılacak ödemeyle ilgili vergi uygulamaları için bireysel emeklilik vergi indirimi sayfasına bakabilirsiniz.