Emeklilik fonu, emeklilik için ödenen katkı payları’nın yatırıma yönlendirildiği bir yatırım fonudur.

Emeklilik fonları, Emeklilik şirketleri tarafından kurulur, Portföy yönetim şirketlerince yönetilir.

Emeklilik yatırım fonları kapsamında çeşitli yatırım araçları ağırlıklı olarak bulunabilir. Örneğin fonun %80′inden fazlası kamu borçlanma araçlarından oluşuyorsa kamu borçlanma araçları fonu, likit yatırım araçlarından oluşuyorsa likit fon olarak adlandırılır.

Bireysel emeklilik sistemi’ne dahil olmak isteyen katılımcılar, tercih ettikleri emeklilik şirketi’ne giderek bir emeklilik planı seçmek durumundadır. Emeklilik şirketleri, içlerinden tercih yapabilmeniz için en az 3 emeklilik fonu kurmak zorundadır, ancak katılımcılara daha fazla alternatif sunabilir. Emeklilik yatırım fonları içerisindeki yatırım araçları aşağıda listelenmektedir.

- Nakit, vadeli ve vadesiz mevduat
- Borçlanma araçları (ters repo dahil) ile hisse senetleri
- Kıymetli madenlere ve gayrimenkule dayalı varlıklar
- Repo işlemleri
- Vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri
- Borsa para piyasası işlemleri
- Yatırım fonu katılma belgeleri
- SPK tarafından uygun görülen ve kamuya ilan edilen diğer para ve sermaye piyasası araçları

Emeklilik planları ve emeklilik planlarına yatırılan katkı payları’nın hangi fonlarda değerlendirileceğini gösteren fon dağılım oranları, katılımcıların yatırım alışkanlıklarına göre çeşitlilik gösterir.

Örneğin, öncelikle birikimlerini korumak isteyen, fiyat ve getirileri daha az dalgalanan yatırımlara yönelmek isteyen kişiler, Devlet İç Borçlanma Senedi ( Likit Fonlar, Kamu Borçlanma Araçları Fonları vs.) ağırlıklı planlar seçerken, öncelikle birikimlerini büyütmek isteyen ve bunun karşılığında birikimlerindeki zaman zaman oluşabilecek dalgalanmalardan etkilenmeyen kişiler, Hisse Senedi, Uluslararası Borçlanma Araçları vb. ağırlıklı planlar seçebilirler.

Bu seçimleri yaparken mevzuatta belirtilen sınırlamalara uymanız gerekir. Birikimlerinizin, emeklilik şirketi’nin fonları arasından seçeceğiniz fonlarda,

- En az %30′u devlet iç borçlanma senetleri ağırlıklı fonlarda,
- En fazla %15′i yabancı menkuller ağırlıklı fonlarda

olmak üzere istediğiniz oranlarda değerlendirilmesini isteyebilirsiniz.

Emeklilik şirketleri, bireysel emeklilik sistemi’ne dahil olmak isteyen katılımcılara, bu kararlarında yardımcı olabilmek, yatırım alışkanlıklarınıza uygun planlar ve fon dağılımları önerebilmek için katılımcılara Risk Getiri Profili Formu adında bir soru formu doldurur. Bu soru formunun sonuçlarına göre katılımcıya, kendi planları arasında en uygun gördüğü planı önerir. Katılımcı isterse emeklilik şirketi’nin önerdiği plan ve fon dağılımını, isterse kendi tercih ettiği başka bir planı ve fon dağılımını seçebilir.

Bireysel emeklilik fonu getirileri, bireysel emeklilik katılımcılarının kazancının belirlenmesini sağlar. Katılımcılar, bireysel emeklilik fon getirilerini kıyaslayarak yatırım kararı almalıdır çünkü getirisi yüksek olan fonlar, daha kârlı bir yatırım sağlar.

Katılımcıların sigorta şirketleri seçimlerinde özel emeklilik fonu getirilerini dikkate almaları, hem daha sağlıklı ve karlı sonuçlar almalarını sağlayacaktır.