Riziko nedir?

Riziko; henüz gerçekleşmemiş, olası, sigortalının kendi iradesi dışında gerçekleşecek, gelecekteki tehlikelere karşı teminat altına almak istediği risklerin sigortalıya zarar verme olasılığıdır.

Hayat sigortasında riziko bazı olayların meydana gelmesi ile bireysel gelirlerin yok olması ya da azalması şeklinde oluşabilmektedir.