Sigorta primi nedir?

Sigorta primi; sigortacının üzerine aldığı riziko’ya karşılık, sigorta şirketine veya teminatı veren kuruluşa para olarak ödenen bedeldir.

Riske iştirak payını ifade eden tutara sigorta primi denir. Sigortalının belirli bir süre boyunca veya hayatı boyunca periyodik olarak yaptığı ödemelerdir.

Sigorta primi, sigorta sözleşmesinin en önemli unsurlarından birisidir ve sözleşmenin diğer bütün şartları yerine getirilmiş olsa dahi, primin ödenmemesi hali sigorta sözleşmesinin yürürlüğe girmesini engelleyen bir durumdur.

Sigorta primi, risk primine ek olarak genel giderler, komisyonlar, sigorta şirketinin bu iş dolayısıyla katlanmak zorunda olduğu tüm maliyetler ve faaliyet karını içermektedir.