Mutluluğun garantisi olduğu gibi sigortası da var!

Sevdiklerinizle beraber mutlu bir hayat geçirmek icin hayat sigortalarından birini seçin, kendinizi ve sevdiklerinizi Hayat Sigortası ile güvence altına alın.

Hayat Sigortası Nedir?

Hayat sigortası, konusu insan hayatı olan ve insanın yaşamı boyunca karşı karşıya gelebileceği rizikolar için önlem almayı sağlayan ve bu nedenle de çok çeşitli türleri içeren bir sigorta dalıdır. Hayat sigortalarında amaç, kişinin ufak tasarruflarını sigorta primi adı altında değerlendirerek, yaşamında meydana gelebilecek bazı olaylarda (örneğin ölüm gibi), ailesine maddi destek sağlamaktır. Bu nedenle hayat sigortalarının hiçbir zaman bir zenginleşme aracı veya bir borsa olayı gibi görülmemesi gerekir. Ayrıca gerek teknik, gerekse yasal olarak hayat sigortasının bunu sağlaması mümkün değildir.

Hayat sigortalarının banka mevduatı ile de kıyaslanmaması gerekir zira, bankaya mevduat yatıran bir kişi hayatını kaybettiğinde ailesi ancak bu mevduat tutarını alabilir. Halbuki, hayat sigortası yaptırmış bir kişi, ilk sigorta primi’ni ödedikten sonra bile vefat etse ailesi, ödenen primin kat ve kat fazlası olan sigorta teminatı’nı almaya hak kazanacaktır.

Ülkemizde banka olayının sigorta olayına kıyasla çok daha yaygın olması ve daha iyi bilinmesi nedeniyle hayat sigortaları, hatalı bir biçimde ve sürekli olarak, banka mevduatı ile kıyaslanmaktadır. Tüm sigorta türlerinde olduğunda olduğu gibi hayat sigortalarında da amaç riziko’yu karşılamaktır. Dolayısıyla riziko olmadığı hallerde hayat sigortasından bahsetmek de mümkün değildir.

Hayat sigortasının diğer sigorta türlerinden en önemli farklılıkları; koruma ve tasarruf fonksiyonlarını içermesinden kaynaklanmaktadır.

Hayat sigortası dahilinde, riziko bazı olayların meydana gelmesi ile bireysel gelirlerin yok olması ya da azalması şeklinde oluşabilmektedir. Hayat sigortalarının güvence altına aldığı rizikolar ise;

  • Kaza,
  • Hastalık,
  • İşsizlik,
  • Yaşlılık,
  • Ölüm,

olarak belirtilebilmektedir.

Hayat Sigortasında Taraflar

Hayatı üzerine sigorta sözleşmesi yapılan kişiye sigortalıdır. Prim ödeyerek sigortalının men­faatini sigortacı nezdinde sigortalayan kişi sigorta ettiren olarak ifade edilmektedir. Sigorta sözleşmesine taraf olmamakla birlikte lehine sigorta sözleşmesi yapılan ve rizikonun gerçek­leşmesi halinde kural olarak sigorta tazminatını sigortacıdan isteme hakkına sahip olana kişi lehdar adını almaktadır.

Sigortalı ile sigorta ettiren aynı kişi olabilir. Hayatta kalma koşulu ile yapılan sigortalarda lehdar da aynı kişi olabilmektedir.

Bir kimsenin hayatı, ya o kimse veya onun bilgi ve izni olmasa bile dilediği bir veya bir kaç sigortacıya çeşitli bedellerle üçüncü bir kişi tarafından sigorta ettirilebilmektedir.

Hayat Sigortası Yasal Kaynakları

Hayat sigortası adı verilen ve kişinin yaşamını veya ölüme karşı sigorta eden sigorta türünde yasal olarak dikkate alınması gerekenler:

  • Türk Ticaret Kanunu (Md. 1263-1338)
  • Sigorta Murakebe Kanunu
  • Borçlar Kanunu
  • Medeni Kanun
  • Hayat Sigortaları Yönetmeliği

Ferdi sigortalar, bireysel müşteriye yönelik tasarlanmış ve hedef kitlesinin bireysel müşteriler olduğu sigorta türleridir. Grup sigortaları kurumsal müşterilere göre tasarlanan ve hedef kitlesinin kurumsal müşteriler olduğu sigortalardır. Birikimli sigortalar uzun süreli sigortalardır. Birikimli sigortalar tasarruf ya da yatırım amacı ile yapılmaktadırlar. Birikimsiz sigortalar ise yıllık ya da uzun süreli olup, sadece risk teminatlarını (vefat, maluliyet, tedavi, iş göremezlik vs ) sağlarlar. Tasarruf ya da yatırım amacı taşımazlar.

Nasıl Hayat Sigortası Yaptırabilirim?

Hayat sigortası hakkında bilgi almak ve sigorta yaptırmak için, hayat sigortası şirketleri’ne başvurabilirsiniz.